Nasze kompetencje:

 • redakcja tekstu (opracowanie pod kątem merytorycznym
  i stylistycznym, wewnętrznym – dotyczącym budowy tekstu)
 • korekta tekstu (ortografia, interpunkcja, gramatyka, stylistyka)
 • copywriting
 • tłumaczenia specjalistyczne
 • weryfikacja merytoryczna tłumaczeń
 • przygotowanie materiałów graficznych:
  • infografiki
  • projekty reklam, ulotek broszur, bannerów
  • projekty publikacji (czasopisma, książki)
  • mapy tematyczne
 • organizacja szkoleń i eventów
 • prowadzenie kampanii promocyjnych
 • wykonywanie analiz i raportów branżowych
 • kojarzenie partnerów branżowych

 

 

pottery-1139047_640