Nurt zmian w „Energetyce Wodnej” 

2018

Nawiązanie współpracy medialnej z gramwzielone.pl

Pozyskanie środków ze Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii na modernizację strony internetowej

Organizacja cyklu szkoleniowego „Zmiana ustawy OZE w praktyce – perspektywy dla właścicieli MEW”

Wydanie międzynarodowego numeru „Energetyki Wodnej” w angielskiej wersji językowej, dystrybuowanego m.in. podczas targów i konferencji HYDRO 2018 w Gdańsku

 

2017

Pięciolecie obecności na rynku wydawniczym

Analiza procedowanych inwestycji w krajowej hydroenergetyce

Rozszerzenie zakresu o raporty branżowe

Wprowadzenie pozycji „Przegląd wydawniczy”

Wsparcie przy organizacji targów i konferencji HYDRO 2018 w Polsce

Udział przedstawiciela redakcji w seminarium na temat rozwoju i zarządzania małą energetyką wodną dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej

 

2016

Rozszerzenie tematyki czasopisma:

- żegluga śródlądowa

- systemy odzysku energii

Odświeżenie spisu treści

Wprowadzenie pozycji „Wywiad numeru”

Nawiązanie współpracy medialnej:

- EREF

- wysokienapiecie.pl

 

2015

Rozpoczęcie dystrybucji przez firmy zewnętrzne

Zmiana papieru i sposobu oprawy czasopisma

Odświeżenie wizerunku TRMEW

Rozwój współpracy medialnej z organizatorami wydarzeń branżowych

Zwiększenie udziału treści związanych z gospodarką wodną

 

2014

Odświeżenie szaty graficznej

Wprowadzenie do sprzedaży wersji elektronicznej czasopisma

Wprowadzenie sekcji tematycznej „Ze świata”

Nawiązanie współpracy medialnej:

- International Water Power & Dam Construction

- Hydropower & Dams International Journal

 

2013

Optymalizacja wewnętrznych procedur i „technologii produkcji”

Powiększenie grona stałych partnerów merytorycznych

Nawiązanie współpracy medialnej:

- ESHA

- CIRE

- ioze.pl

 

2012

Rejestracja tytułu wydawniczego

Nawiązanie współpracy z ZEK Hydro

Premiera kwartalnika podczas konferencji Hidroenergia 2012 we Wrocławiu

Objęcie patronatem medialnym Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej

 

„Energetyka Wodna” to ogólnopolski kwartalnik poświęcony tematyce energetyki i gospodarki wodnej, ochrony środowiska, żeglugi śródlądowej oraz odzysku energii z zastosowaniem turbin wodnych.

Czasopismo jest wydawane przez Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) - najstarszą organizację non-profit z branży odnawialnych źródeł energii. Kwartalnik pełni funkcję platformy informacyjnej reprezentującej hydroenergetykę oraz branże pokrewne na ogólnopolskiej arenie gospodarczej, stanowi miejsce wymiany wiedzy praktycznej i akademickiej, a także jest narzędziem komunikacji skierowanym do instytucji i organów administracji rządowej.

EW

Informacje ogólne:

 • zasięg ogólnopolski
 • dystrybucja papierowa i elektroniczna
 • całkowity nakład ok. 2 tys. egzemplarzy
 • format A4
 • od 48 do 56 kolorowych stron
 • czytelnicy zagraniczni m.in. z Wielkiej Brytanii, 
  Niemiec, Czech, Szwecji, Norwegii, 
  Litwy, Stanów Zjednoczonych
 • okazjonalne wydania międzynarodowe 
  w angielskiej wersji językowej