„Energetyka Wodna” to kwartalnik poświęcony tematyce energetyki i gospodarki wodnej, ochrony środowiska, żeglugi śródlądowej oraz odzysku energii z zastosowaniem turbin wodnych. Ukazuje się zarówno w wersji polskiej, jak i międzynarodowej w języku angielskim.

Kwartalnik pełni funkcję platformy informacyjnej, reprezentującej hydroenergetykę oraz branże pokrewne na arenie gospodarczej, stanowi miejsce wymiany wiedzy praktycznej i akademickiej, a także jest narzędziem komunikacji skierowanym do instytucji i organów administracji rządowej.

EW

 

Informacje ogólne:

  • zasięg ogólnopolski oraz międzynarodowy 
  • format A4
  • od 40 do 68 kolorowych stron
  • dystrybucja papierowa i elektroniczna
  • nakład krajowy w języku polskim: ok. 2 tys. egzemplarzy, dystrybucja bezpośrednia i podczas krajowych wydarzeń hydroenergetycznych
  • nakład międzynarodowy w języku angielskim: ok. 2,5 tys. egzemplarzy, dystrybucja do członków EREF, jak również podczas międzynarodowych wydarzeń hydroenergetycznych

 

 

mediakit2024