energetyka-logo

REDAKCJA:

Michał Kubecki – redaktor naczelny

Michał Lis – redaktor prowadzący

Dominika Wójtowicz - redaktor

Sandra Owieczka – asystent redakcji

+48 518 304 194

e-mail: redakcja@energetyka-wodna.pl

WYDAWCA:

Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

Monika Grzybek

+48 (56) 46 49 644

e-mail: biuro@trmew.pl

www.trmew.pl

DTP I OPRACOWANIE GRAFICZNE:

Gustaw Nowak

grafika@energetyka-wodna.pl