VeinnaHydro: energia wodna dla przyszłych pokoleń
Opublikowany:09.11.2022

9-11.11.2022 Wiedeń, Austria

Organizator - TU Wien (Instytut Systemów Energetycznych i Termodynamiki)

www.viennahydro.com