Polska Izba Ekologii organizuje konferencję hybrydową na temat Wyzwania w gospodarce wodnej w trakcie transformacji.
Opublikowany:21.09.2022

Konferencja odbędzie się w dniu 12 października br. w Hotelu Courtyard by Marriott  w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, towarzyszyć jej będzie transmisja on-line w czasie rzeczywistym.

Współorganizatorem wydarzenia jest Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

W strategii Zielony Ład zdefiniowano kierunki transformacji regionów na terenie, których prowadzona jest działalność wydobywcza kopalin, szczególnie na potrzeby energetyczne. Transformacja niesie z sobą szereg wyzwań w sferze społecznej i gospodarczej ale otwiera również możliwości realizacji dużych projektów ukierunkowanych na zniwelowanie wieloletnich skutków działalności wydobywczej na środowisko, w tym na zasoby wodne. Jednym ze skutków ubocznych eksploatacji węgla kamiennego jest także zanieczyszczenie wód powierzchniowych oddziałujące negatywnie na środowisko naturalne i zaburzenia gospodarki wodnej, wpływające na zmiany w funkcjonowaniu systemu ekologicznego, a jednocześnie negatywnie oddziałując na zdrowie ludzi. Województwo śląskie charakteryzuje się ponadto największym w kraju odsetkiem terenów zdegradowanych i zdewastowanych wymagających rekultywacji. Szczególnie dużym wyzwaniem są tereny po działalności górniczej. Odpady wydobywcze zarówno w fazie eksploatacji, jak i po upływie okresu ich użytkowania, powodują zagrożenia środowiskowe: zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie składowania oraz emisje do powietrza.

Konferencja ma na celu omówienie wyzwań dla regionu, takich jak m.in. ograniczanie poziomu zanieczyszczeń wód oraz podniesienie poziomu retencji, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia planowania i organizacji wielowymiarowych działań naprawczych na obszarach oddziaływania górnictwa węgla kamiennego.

Konferencja skierowana jest do: samorządów, spółek zajmujących się likwidacją zakładów wydobywczych i rewitalizacją zasobów pokopalnianych, przedstawicieli administracji rządowej, przedstawicieli administracji górniczej, organizacji pozarządowych, biznesu, świata nauki oraz mediów.


Program Konferencji*

10:00-12:30 Panel I

Otwarcie Konferencji – Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady PIE;

  1. Wyzwania w gospodarce wodnej w kontekście transformacji – dr inż. Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;
  2. Doświadczenia Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego w gospodarce wodami kopalnianymi – Barbara Stalmachova, Uniwersytet Techniczny w Ostrawie;
  3. Hydrogeologiczne i środowiskowe wyzwania związane z likwidacją kopalni Zn Pb „Olkusz-Pomorzany” – Bogusław Ochab, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny ZGH Bolesław S.A. w Bukownie;

12:30 – 13:00 Przerwa

13:00 – 15:00 Panel II

  1. Wody podziemne w rejonach eksploatacji górniczej i jej zaprzestania – zagrożenia i korzyści – dr Lidia Razowska-Jaworek, Zastępca Dyrektora Oddziału Górnośląskiego Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Górnośląski im. S. Doktorowicza-Hrebnickiego;
  2. Odzysk wody i soli z wód kopalnianych jako przykład innowacji w gospodarce wodnej w okresie transformacji – mgr inż. Piotr Zawadzki, Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;
  3. Wpływ górnictwa na jakość wód powierzchniowych – dr hab. Damian Absalon, prof. Uniwersytetu Śląskiego; Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
  4. Gospodarka wodami deszczowymi na obszarach zurbanizowanych w procesie transformacji – dr inż. Ewa Janson, Kierownik Pracowni Bilansowania i Oceny Zasobów Wodnych, Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie konferencji

UDZIAŁ w wydarzeniu jest bezpłatny, po przesłaniu karty zgłoszenia na adres: szkolenia@pie.pl (udział stacjonarny) lub wypełnieniu formularza on-line (udział zdalny) – www.landing.freshmail.io/8i94zlhx7q/PIE.

 

Więcej informacji o konferencji:

https://www.pie.pl/konferencje/wyzwania-w-gospodarce-wodnej-w-trakcie-transformacji/

 

Kontakt w sprawie konferencji:

Karolina Jantczak, Koordynator ds. administracji

Tel. 789 370 303, 501 052 979

e-mail: pie@pie.pl, k.jantczak@pie.pl