SEF Poland 2022
Opublikowany:18.03.2022

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej inwestycje w infrastrukturę energetyczną i systemy magazynowania energii wzrosną o 40% w 2022 roku.

 

W 2022 roku rozwój energetyki odnawialnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej będzie determinowany przez takie główne trendy jak rosnące zainteresowanie czystymi technologiami nowej generacji, nowe modele biznesowe w obszarze energetyki słonecznej, zmiany w łańcuchach dostaw, rozwój infrastruktury i gospodarka okrężna(circular economy).

 

Według prognozy IB Centre, w 2022 roku inwestycje w projekty magazynowania energii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wzrosną o 40% - do 560 mln euro. Jednocześnie inwestycje w infrastrukturę energetyczną wzrosną o 40-45%, do 900-950 mln euro

 

W szczególności do 2030 r. polski operator systemu przesyłowego (transmission system operator) Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) planuje zainwestować ok. 4,5 mld zł (ok. 1 mld euro) w przygotowanie sieci na przyjęcie energii elektrycznej z przyszłych morskich farm wiatrowych budowanych na Morzu Bałtyckim.

 

Projekty dotyczące energii słonecznej i wiatrowej w połączeniu z systemami magazynowania energii stworzą podstawę dla nowych zrównoważonych modeli biznesowych i nowej fazy wzrostu inwestycji w branży energii odnawialnej.

 

Zielony wodór((green hydrogen)  stanie się dominującą technologią nowej generacji w 2022 r., która będzie potężnym motorem napędowym dla całej branży energii odnawialnej.

 

Kolejnym definiującym trendem w branży będzie wzrost lokalnej produkcji urządzeń i komponentów. W związku z pandemią i sprzecznościami handlowymi wiele europejskich firm boryka się z poważnymi problemami w dostawach produktów z krajów azjatyckich, w szczególności z Chin. Problem ten stał się potężnym katalizatorem dywersyfikacji dostaw i rozwoju lokalnego przemysłu. Przewiduje się, że w 2022 r. w regionie Europy Środkowo-Wschodniej łączne inwestycje w rozwój lokalnych przedsiębiorstw mogą przekroczyć 270 mln euro.

 

W związku z tym, że termin ważności wiele wcześniej zainstalowanych elektrowni słonecznych zbliża się do końca w 2022 roku, większość firm skupia się na strategiach end-of-life (EoL) lub circular economy w odniesieniu do produktów i materiałów związanych z energią odnawialną. Według prognozy IB Centre do 2030 r. wycofane z eksploatacji moduły fotowoltaiczne będą stanowić 4,5 mln ton odpadów. W tym okresie prawdopodobnie zostanie zgromadzone ponad 400 kiloton metrycznych (metric kilotons ) akumulatorów litowo-jonowych do recyklingu.

Na tych trendach będzie koncentrować się jedno z najważniejszych wydarzeń w dziedzinie energii odnawialnej w Europie,SEF 2022 Poland, 15th International Sustainable Energy Forum and Trade Show, które odbędą się w dniach 14-15 lipca w Krakowie.

 

SEF 2022 Poland  to dwudniowe profesjonalne wydarzenie dedykowane wszystkim segmentom energii  odnawialnej w Polsce i w  innych wschodzących rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Wydarzenie SEF 2022 Poland będzie reprezentowane przez międzynarodową publiczność liczącą ponad 400 uczestników, 30+ prelegentów i ponad 150 wystawców.

Międzynarodowi eksperci reprezentujący wybitny skład prelegentów SEF 2022 Poland podzielą się spostrzeżeniami na temat transformacji globalnego rynku energii, rozwoju rynków energii słonecznej i wiatrowej, rynku biomasy, energii wodorowej, systemów magazynowania energii, generacji rozproszonej, a także nowych modeli biznesowych, które w najbliższej przyszłości staną się dominujące w przemyśle.

 

Organizatorem SEF 2022 Poland jest IB Center Inc, który już od ponad 15 lat realizuje najważniejsze wydarzenia biznesowe z zakresu innowacji energetycznych i ekologicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.