FORUM TRMEW
Opublikowany:28.09.2020

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNY WALNY ZJAZD CZŁONKÓW TRMEW

 

Szanowni Państwo,
 
Zarząd Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, zgodnie z uchwałą podjętą podczas Walnego Zjazdu w dniu 18 czerwca 2020 r., podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Walnego (NZW) Członków TRMEW w dniu 9 października 2020 r. w celu przeprowadzenia wyborów nowych Władz Stowarzyszenia na kolejną, trzyletnią kadencję. Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Wityng w Mikorzynie.
 
Zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja związana z pandemią nadal może wzbudzać niepokój i część z Państwa nie będzie chciała osobiście uczestniczyć w Zjeździe, dlatego osoby, które nie zdecydują się na osobisty udział w spotkaniu, a które w dalszym ciągu chcą aktywnie tworzyć nasze Stowarzyszenie proszone są o przekazanie instrukcji głosowania Pełnomocnikowi. Pełnomocnikiem może być każda osoba, nie będąca członkiem Zarządu TRMEW, która będzie osobiście uczestniczyć w NZW. Stosowna instrukcja oraz wzór pełnomocnictwa stanowią załącznik do niniejszego zawiadomienia.
 
Po części formalnej spotkania odbędzie się krótka konferencja podczas której  przedstawimy informacje na temat podjętych przez TRMEW działań i projektowanych w Ministerstwie Klimatu przepisów, które mogłyby pozwolić na kontynuowanie korzystania ze wsparcia przez MEW po zakończeniu 15-letniego okresu. Przedstawimy też ważne informacje dotyczące zawierania umów sprzedaży „czarnej” energii.
 
Zarząd TRMEW jako organizator wydarzenia dokona wszelkich starań, aby nasze najbliższe spotkanie odbyło się w rygorze sanitarnym, zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 
PROGRAM SPOTKANIA:

9 PAŹDZIERNIKA 2020

11:30-12:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

12:00-14:00

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

14:00-15:00

PRZERWA OBIADOWA

15:00-18:00

  1. AKTUALNA SYTUACJA LEGISLACYJNA DOTYCZACA SYSTEMÓW WSPARCIA, POSTULATY TRMEW I ZAPOWIADANE ZMIANY
  2. SPRZEDAŻ ENERGII – UMOWY, TERMINY, ODBIORCY I WAŻNE INFORMACJE
  3. KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z EKSPERTAMI TRMEW

18:00

ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA

 
Do powyższego zawiadomienia dołączamy:
 
1. Agendę Zjazdu Walnego TRMEW – TUTAJ!
2. Wzór Pełnomocnictwa – TUTAJ!
3. Instrukcja głosowania dla Pełnomocnika – TUTAJ!
4. Formularz zgłoszeniowy – TUTAJ!
5. Zasady sanitarne w związku z SARS-COV-2 – TUTAJ!