Nowelizacja Ustawy o OZE 2019 - warsztaty
Opublikowany:11.07.2019

Zakończyły się rządowe prace nad nowelizacją ustawy o OZE na rok 2019. Znany jest już zatem ostateczny kształt projektu zmian obejmujący swoim zakresem inwestycje fotowoltaiczne, biogazowe i wiatrowe oraz nowości dot. prosumentów oraz spółdzielni energetycznych.

Prelegenci biorący bezpośredni udział w procesie tworzenia prawa przedstawią kompleksowe i praktyczne ujęcie najistotniejszych zmian i wynikających z nich konsekwencji dla uczestników rynku OZE, inwestorów, spółek obrotu, instytucji finansujących oraz zarządzających projektami OZE. Po zmianach w systemie dot. wsparcia kogeneracji, wejściu w życie rozporządzenia dot. cen referencyjnych, nowelizacja ustawy o OZE jest kluczowa z punktu widzenia realizacji inwestycji w najbliższym czasie.

W imieniu Capital Training Studio oraz Kancelarii Prawnej BTK-Legal zapraszamy na całodzienne spotkanie warsztatowe wyczerpujące powyższą tematykę.

Szczegóły znajdziecie Państwo pod tym LINKIEM