Zakończył się Światowy Kongres Energetyki Wodnej
Opublikowany:20.05.2019

Światowy Kongres Energetyki Wodnej z deklaracjami dla czystej energii i klimatu

Podjęte podczas kongresu zobowiązania stanowią podstawę do transformacji energetyki w stronę energii odnawialnej, zarządzania ryzykiem klimatycznym i promowania dobrych praktyk.

16. maja zakończył się siódmy Światowy Kongres Energetyki Wodnej, który organizowany jest co dwa lata przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Energetyki Wodnej (IHA). Wzięło w nim udział 750 osób z 70 krajów. Organizacje uczestniczące ogłosiły podjęcie szeregu inicjatyw, które będą miały na celu zagwarantowanie maksymalnych korzyści z hydroenergetyki, w ramach doktryny zrównoważonego rozwoju.

Kongres, który odbył się w Paryżu w dniach 14-16 maja, zgromadził szefów organizacji, kadrę kierowniczą i przedstawicieli wielu sektorów gospodarki, w tym przemysłu, przedstawicieli ONZ, rządów i społeczeństwa (w tym społeczności tubylczych), instytucji finansowych oraz ekspertów ze środowisk akademickich.

IHA wraz z 50-cioma organizacjami partnerskimi, zobowiązało się do kontynuowania prac na rzecz rozwoju zrównoważonej energetyki wodnej i dzielenia się rozwiązaniami, które wspierają paryskie porozumienie klimatyczne i cele zrównoważonego rozwoju.

Z przyjemnością informujemy, że nasze czasopismo, „Energetyka Wodna”, było patronem medialnym tego wydarzania. Wersja anglojęzyczna została wystawiona wraz z innymi magazynami branżowymi.

 

Szczegółowe podsumowanie znajdą Państwo pod tym LINKIEM

 WHC_zdj