Międzyuczelniany Obóz Naukowy Studenckich Kół Naukowych DYCHÓW 2024
Opublikowany:31.08.2024

31.08 - 06.09.2024, Dychów

Organizatorzy :

  • SKN IskIErka – Wydział Elektryczny (WE)
  • SKN Inżynierii Wodnej – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
  • SKN Energetyków – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
  • SKN Hydrologów i Hydrotechników z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

https://www.ien.pw.edu.pl/blog/2024/02/19/miedzyuczelniany-oboz-naukowy-studenckich-kol-naukowych-dychow-2024/