V Międzynarodowy Kongres ?Miasto  Woda ? Jakość Życia
Opublikowany:08.09.2023

To wydarzenie, które zwróci uwagę na relacje zachodzące między środowiskiem wodnym, miejskim i społecznym,  w kontekście jakości życia mieszkańców. Miasta wodne traktują wodę, jako ważną składową swego rozwoju - nie tylko jako surowiec, ale także jako element krajobrazu, kultury i gospodarki. Stąd triada: WODA – MIASTO – JAKOŚĆ ŻYCIA.

Celem Kongresu jest przede wszystkim wskazanie optymalnych ścieżek rozwoju miast z uwzględnieniem potrzeb w zakresie efektywnej polityki wodnej. Podczas dwóch dni Kongresu niemal 90 prelegentów i prelegentek z kraju i z zagranicy dyskutować będzie na tematy związane z miejską polityką wodną w praktyce, retencją i wykorzystaniem wód opadowych, adaptacją miast do zmian klimatu, architekturą przyjazną wodzie oraz społeczną odpowiedzialnością za wodę. A to wszystko w obrębie trzech osi tematycznych:

Oś I: Miasto

  • Miasto Bioróżnorodne – Rola miast w Regeneracji Środowiska
  • Rola miast w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu

Oś II: WODA

  • Sektor wodny w miejskiej gospodarce o obiegu zamkniętym
  • Rola i wykorzystanie wód podziemnych w rozwoju miast

Oś III: JAKOŚĆ ŻYCIA

  • Indeks Zdrowych miast
  • Odra – rzeka bez granic

Podczas tegorocznej edycji Kongresu, odbędzie się premiera dwóch ważnych raportów

Water City Index 2023 (wydawcy: Fundacja GAP, Arcadis Polska) – ranking miast, w którym oceniono rozwój metropolii, dużych i średnich miast w Polsce pod względem efektywności gospodarowania zasobami wody.

Opracowanie wniosków obrad z III Wodnego Okrągłego Stołu “Zarządzanie wodą w sytuacjach kryzysowych”, podczas którego zostały poruszony temat wpływu zmian klimatu w zakresie zagrożeń hydrologicznych i meteorologicznych.

Wydarzenia towarzyszące

Już 17 września w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu odbędzie się koncert „Żywioły”, Wrocławskiej Orkiestry Barokowej pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka wieńczący 58. edycję festiwalu Wratislavia Cantans. W śród wydarzeń towarzyszących kongresu nie mogło zabraknąć działań edukacyjnych, które w tym roku skupiają się nowych technologiach i edukacji klimatycznej łącząc przy tym zajęcia terenowe i analizę danych pod okiem ekspertów. Mowa tu o MobiLab – laboratorium sprawczej edukacji klimatycznej. W ramach tych działań 23 października uczniowie IV Liceum im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu będą brać udział w zajęciach, natomiast 24 października MobiLab będzie stacjonował pod Politechniką w czasie I dnia Kongresu. 23 Października odbędzie się również wernisaż w ASP we Wrocławiu, „Kiedy zamykam oczy. Świat pod moimi powiekami. Gotyk, barok, Wroclaw - rzeka historii … Kaucz, Wilk, Nitka, Józefowski, Skarbek, …”

 

Kongres Miasto-Woda-Jakość Życia jest inicjatywą ruchu ekonomii wartości Open Eyes Economy. Organizatorami V edycji Kongresu są: Miasto Wrocław, MPWiK we Wrocławiu, Fundacja GAP w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Convention Bureau Wrocław.

 

Jest to wydarzenie całkowicie darmowe w którym można wziąć w nim udział zarówno stacjonarnie jak i online. Obowiązkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wcześniejsza rejestracja. /watercity.com.pl/rejestracja/

 

Więcej informacji /watercity.com.pl/

Kontakt:

kongres@watercity.com.pl ,

tel. 12 423 76 05