Bezpieczeństwo energetyczne ? filary i perspektywa rozwoju
Opublikowany:25.08.2022

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w cyberprzestrzeni to obecnie jeden z dominujących tematów dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa państwa. O tej sprawie będzie też mowa podczas VII Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się w dniach 12-13 września 2022 r. na Politechnice Rzeszowskiej.

 

Infrastruktura krytyczna obejmuje zarówno rzeczywiste, jak i cybernetyczne systemy niezbędne dla funkcjonowania gospodarki i państwa. Zatem będą to systemy: zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, łączności, sieci teleinformatyczne , zaopatrzenie w żywność, zaopatrzenie w wodę, ochrony zdrowia, transportowe, ratownicze, zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, oraz produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

- W obliczu rewolucji technologicznej i wszechobecnej informatyzacji infrastruktura krytyczna staje się w większym stopniu podatna na zagrożenia cybernetyczne o charakterze hybrydowym, nie tylko w rozumieniu ataków hakerskich, ale także propagandy i dezinformacji – mówi Maciej Kluczyński, moderator panelu „Strategiczna infrastruktura krytyczna a zagrożenia ze strony kampanii dezinformacyjnych, prezes Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego. -

Zdaniem prezesa PTBN, zapewnienie bezpieczeństwa państwu wymaga uwzględnienia zagrożeń wynikających z zaburzeń bezpieczeństwa informacyjnego jako elementu ochrony infrastruktury krytycznej.

- Ochrona infrastruktury krytycznej w Polsce kojarzy się nam przede wszystkim z sześcioma rodzajami bezpieczeństwa rekomendowanymi przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – mówi dr Damian Szlachter z Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego, jeden z uczestników panelu. - Jednakże współczesne działania dezinformacyjne prowadzone w cyberprzestrzeni RP wobec wybranych sektorów infrastruktury krytycznej wymuszają ich aktualizację. Celem tych złożonych operacji jest wywołanie zaburzeń bezpieczeństwa informacyjnego u danego operatora, a docelowo doprowadzenie m.in. do naruszenia bezpieczeństwa fizycznego obiektu ataku.

Z zagadnieniami infrastruktury krytycznej w cyberprzestrzeni są związane co najmniej dwa równolegle występujące procesy. Pierwszy dotyczy zabezpieczenia całego systemu obsługującego ją w cyberprzestrzeni. Drugi proces jest  związany z bezpieczeństwem informacji, w tym z budowaniem odporności na działania dezinformacyjne w mediach społecznościowych i na walkę informacyjną.

- Polem do walki informacyjnej jest internet, w tej chwili przede wszystkim portale społecznościowe – mówi dr Anna Rożej-Adamowicz, wiceprezes firmy Inseqr sp. z o.o., uczestniczka panelu. - Chcę też zwrócić uwagę pewne coraz bardziej widoczne powiązanie, Otóż w tych samych źródłach (profilach, grupach) pojawiają się wpisy pokazujące rzekome zagrożenia ze stromy sieci 5G, następnie sprzeciwiające się szczepionkom, a od kilku miesięcy popierające rosyjską agresję na Ukrainę.

Rola mediów społecznościowych w procesie wzmacniania bezpieczeństwa informacji jest kluczowa. Wynika między innymi z szybkości rozprzestrzeniania się informacji w sieci.

 

VII Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” odbędzie się w dniach 12-13 września 2022 r. w Centrum Konferencyjnym Politechniki Rzeszowskiej (al. Powstańców Warszawy).

 

Link do rejestracji na konferencję”

https://www.instytutpe.pl/konferencja2022/formularz-zgloszeniowy/ 

***

Partnerem konferencji jest Departament Dyplomacji Publicznej NATO.

 

Sponsorzy strategiczni: PGE, ML System, PKN Orlen;

Sponsorzy Główni: PGNiG, PERN, Województwo Podkarpackie;

Sponsorzy Srebrni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Spółka Gazownictwa, Gaz System, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Eversheds Sutherland;

Spnsorzy Brązowi: Gas-Trading, Gas-Trading Podkarpacie, MPWiK Rzeszów, Urząd Dozoru Technicznego;

Sponsorzy Wspierający: Fakro, Asseco, ZM Ropczyce, INSEQR, Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Inżynieria, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce.

 

Konferencję obsługuje kilkadziesiąt mediów: PAP, ISB News, IAR, TVP, liczne stacje radiowe, bardzo liczne media branżowe). Interia.pl, Interia Biznes, CIRE.pl, BiznesAlert.pl, GospodarkaMorska.pl, WysokieNapięcie.pl, TVP3 Rzeszów, Energetyka.plus, Energetyka Wodna, Smart-Grids.plm CNG-LNG.pl, gazeo.pl, BalticWind.EU, Portal Stoczniowy, kierunekENERGETYKA.pl, Energetyka Cieplna i Zawodowa, Nowa Energia, Wodorowy Świat, Energetyka, Teraz Środowisko, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Napędy i Sterowanie, Instal, gospodarkaPodkarpacka.pl, Gazeta Rzeszowa i Okolic, Gazeta Politechniki, Radio Centrum, Radio Via.

Patronaty honorowe objęli Prezes Rady Ministrów, Minister Klimatu i Środowiska, Minister Aktywów Państwowych, Minister Edukacji i Nauki, Minister Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, E.DSO for Smart Grids (European Distribution System Operators), Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych Sejmu RP, Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Związek Miast i Gmin Morskich.

 

***

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Wydaje też analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.

Strona IPE: https://www.instytutpe.pl/

IPE na Facebooku: https://bit.ly/3yBbDBV

 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie jest publiczną techniczną uczelnią akademicką stanowiącą część narodowego systemu edukacji i nauki. Kształci nowoczesne kadry dla gospodarki narodowej. Jej początki sięgają 1951 r.

Strona: www.prz.edu.pl