"Energetyka Wodna" poleca!
Opublikowany:15.02.2021

Serdecznie polecamy naszym Czytelnikom nowe pozycje na liście publikacji PWN!

 

"Podstawy obliczeń turbin wiatrowych i wodnych" D. Tyler, K. Rup

okładka

W niniejszej publikacji zaprezentowano podstawy obliczeń związanych z projektowaniem i eksploatacją współczesnych turbin wiatrowych i wodnych. Każdy z rozdziałów zawiera syntetyczny opis zagadnienia, podstawowe równania, wynikające np. z bilansu masy, pędu, momentu pędu i energii, a także praktyczne przykłady obliczeniowe. Całość poparta jest licznymi schematami, wykresami oraz tablicami.

Autorzy opisują m.in.:

 • sposoby szacowania zasobów energii w poruszającym się powietrzu oraz obliczania mocy turbin wiatrowych;
 • zasady modelowania turbin wodnych, z uwzględnieniem wyróżnika szybkobieżności i specyficznej prędkości obrotowej;
 • zasady wymiarowania najważniejszych elementów budowy turbin Peltona, Francisa i Kaplana oraz sposoby regulacji ich wydajności;

Przytoczyli także opis stosowanych w praktyce rodzajów rur odpływowych (ciągnących) dla turbin reakcyjnych (Francisa i Kaplana).

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów kierunków inżynierii środowiska i energetyki oraz kierunków mechaniczno-elektrycznych do nauki takich przedmiotów jak: Podstawy teoretyczne turbin wiatrowych i wodnych, Turbiny wiatrowe, Turbiny hydrauliczne, Odnawialne źródła energii, Podstawy projektowania turbin wodnych, Energetyka odnawialna. Będzie również przydatna pracownikom instytucji naukowych oraz technicznych, zajmującym się projektowaniem i eksploatacją omawianych turbin.

 

"Przeciwdziałanie suszy" J. Gryz, S. Gromadzki

Gryz_Przeciwdzialanie_suszy_690px

 

Na polskim rynku wydawniczym nie powstała jak dotychczas publikacja, która łączyłaby w sobie dwa elementy:

 • retencję wody oraz
 • system zarządzania kryzysowego – jako elementy tożsame z przeciwdziałaniem powodzi, ochroną środowiska, rolnictwem – w zakresie ograniczania zjawiska suszy.

Publikacja Przeciwdziałanie suszy. Retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski przedstawia sposób budowy II filara zarządzania kryzysowego w Polsce, przeciwdziałania suszy, komplementarnego do istniejącego: przeciwdziałania powodzi.

Książka Przeciwdziałanie suszy (…) przedstawia informacje w sposób jak najbardziej praktyczny, przez studia przypadków, dotyczące przykładowo:

 • przeciwdziałaniu zagrożeniom powodziowym,
 • przeciwdziałaniu suszy,
 • lokalnym skażeniom środowiska,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • budowie infrastruktury krytycznej.

Fragment Wprowadzenia do książki Przeciwdziałanie suszy. Retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski:

„W pracy podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie jak ograniczać występowanie klęsk żywiołowych suszy i powodzi przeciwdziałając im w ramach systemu zarządzania kryzysowego Polski. Problemy szczegółowe przybrały następującą postać:

 • w jaki sposób włączyć przeciwdziałanie suszy i powodzi do systemu zarządzania kryzysowego?
 • w jaki sposób włączyć retencję wody w działania instytucji publicznych?
 • jakie rozwiązania normatywne, organizacyjne, funkcjonalne determinują obecną postać systemu zarządzania kryzysowego i jak należy je zmienić?
 • jakim powinien być docelowy model rozwiązań łączący ochronę przeciwpowodziową oraz przeciwdziałanie skutkom suszy?

Publikację Przeciwdziałanie suszy (…) kierujemy do ekspertów rządowych i samorządowych, konsultantów ds. zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska naturalnego, rolnictwa, gospodarki wodnej, ekonomii i prawa, inżynierów (środowiska, hydrologów, hydrotechników), administracji publicznej szczebla gminy, powiatu, województwa, państwa, rolników, ekologów i wszystkich zainteresowanych ochroną środowiska, zapobieganiem suszy, rozwojem ekonomicznym i rozwiązaniami w obszarze bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego.

Będzie również pomocna dla studentów kierunków technicznych zw. z kierunkiem inżynieria środowiska, ale również kształcących się w obszarze bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego. Zawiera w sobie projekcję zarządzania kryzysowego państwa, ukazując związki między jej teorią a praktyką.