XVIII MIĘDZYNARODOWE FORUM WODNE AQUA UKRAINE '2020
Opublikowany:03.09.2020

Wszystkie drogi sektora wodnego prowadzą na wystawę AQUA UKRAINE!

Organizator:

- Międzynarodowe Centrum Wystawowe

Przy wsparciu:

- Ministerstwo Energii i Ochrony Środowiska Ukrainy

- Ministerstwo Rozwoju Społeczności i Terytorium Ukrainy

- Państwowa Agencja Zasobów Wodnych Ukrainy

- Stowarzyszenie Miast Ukrainy

- Ukraińskie Stowarzyszenie Wody Pitnej

 

AQUA UKRAINE została zatwierdzona przez coroczne Międzynarodowe Forum Wodne UFI, które jest organizowane na zlecenie Gabinetu Ministrów Ukrainy, w celu wdrażania międzynarodowych standardów i zaawansowanych osiągnięć w sektorze wodnym Ukrainy.

AQUA UKRAINE od 17 lat pozostaje uznanym liderem wśród wydarzeń poświęconych problematyce zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków przemysłowych, wdrażania najlepszych światowych standardów, zaawansowanych osiągnięć i technologii zaopatrzenia w wodę i usuwania wody, zapobiegania zanieczyszczeniom wód, stosowanie ekologicznych technologii oszczędzania wody. Dlatego Forum znajduje się na liście wydarzeń strategicznie ważnych i znaczących, gdzie wskazane jest uczestnictwo i wsparcie profilowanych ministerstw, agencji, stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych.

Centralnym wydarzeniem Programu Biznesowego i główną platformą międzynarodowego dialogu na temat trendów w branży jest Kongres „Instytucjonalne i techniczne aspekty reformy mieszkalnictwa i usług komunalnych” (Organizator: Ministerstwo Rozwoju Społeczności i Terytorium Ukrainy). Tematyka Kongresu poświęcona jest najpilniejszym zagadnieniom związanym z rozwojem systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania wody, a organicznym uzupełnieniem są inne wydarzenia programowe AQUA UKRAINE, dotyczące najważniejszych zagadnień z zakresu jakości wód terenowych i gospodarki wodnej.

Prelegentami wydarzeń są czołowi specjaliści - przedstawiciele branżowych resortów, stowarzyszeń, przedsiębiorstw naukowo-badawczych, organizacji, światowej klasy eksperci oraz czołowi gracze rynkowi.

 

Zalety udziału w AQUA UKRAINE:

- nawiązywanie osobistych kontaktów z nowymi potencjalnymi klientami, owocne negocjacje, zawieranie umów;

- wsparcie i rozwój już istniejących relacji biznesowych z profilowymi przedstawicielami biznesu i władzami;

- wykazanie konkurencyjności i potencjału Twojej firmy;

- zwiększenie świadomości marki;

- wpływ na szeroką grupę docelową;

- otwarcie perspektyw rozwojowych każdego uczestnika Forum.

 

Bądź tam, gdzie są Twoi potencjalni klienci i partnerzy!

 

Do zobaczenia na AQUA UKRAINE ‘2020.

 

Miejsce wydarzenia:

Międzynarodowe Centrum Wystawowe:

Ukraina, Kijów, al. Brovarskyi, 15, stacja metra "Livoberezhna"