Konferencja Nowe źródło energii odnawialnej-przyszłością Polski. Naturalny Osad Denny NOD - lekarstwem na kryzys energetyczny
Opublikowany:27.11.2019

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji 10 grudnia br. w Tleniu pt. ”Nowe źródło energii odnawialnej-przyszłością Polski. Naturalny Osad Denny NOD - lekarstwem na kryzys energetyczny”.

Jej tematy to: „Wytwarzanie ekologicznego biopaliwa z Naturalnych Osadów Dennych w połączeniu z biokomponentami, w oparciu o technologie sprzyjające środowisku” oraz „Wytwarzanie środków poprawiających właściwości gleb na bazie naturalnych osadów dennych, pozyskiwanych w procesie rekultywacji akwenów”.

Tegoroczna konferencja w Tleniu to wynik wieloletnich badań i działań interdyscyplinarnych, studyjnych, pracowników naukowych, technicznych o różnych zawodach i wykształceniu, których połączyła pasja do ochrony przyrody, ochrony środowiska i jej racjonalnego wykorzystania. Po wieloletnich badaniach doprowadzili oni do stworzenia unikalnej, innowacyjnej technologii wykorzystania naturalnych osadów dennych, na potrzeby energetyki i innych gałęzi przemysłu. Konferencyjna debata będzie okazją do znalezienia sposobu na rewitalizację, naturalizację i rekultywację zanieczyszczonych zasobów środowiska, jego odtwarzanie z równoczesnym pozyskaniem korzyści ekonomiczno – środowiskowych, zgodnych z dyrektywami unijnymi szczególnie w sektorze energetycznym.

Po wieloletnich badaniach doprowadzili oni do stworzenia unikalnej, innowacyjnej technologii - wykorzystanie naturalnych osadów dennych NOD na potrzeby energetyki i innych gałęzi przemysłu. Rozszerzenie tego przedsięwzięcia jest możliwe we wszystkich jednostkach samorządowych regionu i nie tylko, do którego stwierdzenia predysponują posiadane badania i materiały. Sposób i metody takiego osiągnięcia powinny zainteresować  środowiska naukowe, samorządowe, a także działające na rzecz ekorozwoju.

 

TO COŚ WIĘCEJ  NIŻ  KONFERENCJA, BO TU UKSZTAŁTUJE SIĘ NOWE SPOJRZENIE  NA ENERGIĘ ODNAWIALNĄ!

 

Zgłoszenia  udziału oraz szczegółowe informacje na www.fundacjahabitat.pl                             

 

Z wyrazami szacunku

Stanisław Borsuk

Prezes Fundacji

Konferencja naukowa_banner