Raport na temat rozwoju energetyki wodnej na Bałkanach
Opublikowany:16.07.2019

ENERGETYKA WODNA NA BAŁKANACH

Zespół analityków z Vostock Capital przygotował raport prezentujący wyniki badania poświęconego rozwojowi projektów elektrowni wodnych na Bałkanach.

Niewątpliwie energetyka wodna odegra ogromną rolę w zmianie miksu energetycznego Europy Wschodniej. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego i wydajności regionu, zastąpienie wyeksploatowanych źródeł wytwórczych o wysokiej emisji dwutlenku węgla, a tym samym osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju energetyki i wysokich standardów środowiskowych UE.

Ogólnie rzecz biorąc, większość elektrowni wodnych na Bałkanach powstała przed 1990 r. i do tej pory hydroenergetyka stanowi około 50% zainstalowanej mocy w regionie. Tak więc, oprócz projektów energetyki wodnej typu greenfield, należy zrekonstruować i zmodernizować wyeksploatowane elektrownie wodne.

Jest oczywiste, że dalsze wykorzystanie zasobów wodnych powinno ściśle iść w parze z zachowaniem wysokich standardów środowiskowych przy minimalnym wpływie na środowisko. Wymaga to zaawansowanych technologii i rozwiązań, które ograniczą wszelkie możliwe ryzyka.

W raporcie znajduje się:

- przegląd mocy instalowanej w hydroenergetyce na Bałkanach, w podziale na poszczególne kraje;

- lista najbardziej obiecujących projektów elektrowni wodnych na Bałkanach w podziale na kraje

- wyniki badań przeprowadzonych na podstawie kwestionariusza o potencjale sektora hydroenergetycznego na Bałkanach, przeprowadzonych wśród ponad 120 ekspertów.

POPROŚ O RAPORT

Należy pamiętać, że perspektywy i strategie rozwoju energetyki wodnej w regionie Bałkanów zostaną omówione w ramach trzeciego międzynarodowego szczytu i targów „Energetyka wodna Bałkany”.

Trzeci doroczny międzynarodowy szczyt inwestycyjny i targi „Energetyka wodna Bałkany 2019” (7-8 listopada 2019 r., Belgrad, Serbia) to dedykowana platforma gromadząca ministrów, głównych inwestorów, decydentów największych elektrowni wodnych oraz inicjatorów projektów inwestycyjnych, a także organy regulacyjne, w ramach wzajemnej współpracy na rzecz skutecznej realizacji kluczowych projektów budowy i modernizacji elektrowni wodnych w całym regionie Bałkanów.

Kontakt: Olga Zhogal, Forum Director

Email: OZhogal@vostockcapital.com

Tel. +44 207 394 3090

Strona internetowa: http://www.hydropowerbalkans.com/