Już jest! Program 9. Edycji Jesiennej Szkoły Utrzymania Ruchu
Opublikowany:02.07.2019

Znany jest już program 9. edycji Jesiennej Szkoły Utrzymania Ruchu, konferencji, która jest uzupełnieniem Międzynarodowych Targów Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE. Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu od lat jest okazją do poszerzenia wiedzy dotyczącej dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych stosowanych w polskim i europejskim przemyśle.

Podczas konferencji zostaną poddane analizie tematy związane z aktualnymi trendami w obszarze utrzymania ruchu, strategiami zarządzania, optymalizacją procesów, kosztów i rozwiązań technicznych. Omówione zostaną również wymagania i wyzwania, które przed utrzymaniem ruchu i produkcją stawia czwarta rewolucja przemysłowa. Prezentowane przykłady udanych wdrożeń dotyczyć będą przedsiębiorstw różnej wielkości z różnych branż.

Wśród tegorocznych tematów znajdą się m.in.: zarządzanie wizualne na przykładzie firm japońskich i polskich, system Sugestii Pracowniczych, „turkusowy” model zarządzania firmą, budowanie świadomości oszczędzania energii.

Cały program dostępny jest tutaj.

 

W ramach konferencji przewidziane zostało zwiedzanie odbywających się jednocześnie Targów MAINTENANCE oraz SYMAS®, podczas których ponad 200 Wystawców z Polski i zagranicy zaprezentuje kompleksowe rozwiązania, narzędzia i usługi dla przemysłu.

Całkowity koszt udziału w konferencji wynosi 475 zł + VAT za osobę (przy zgłoszeniu i wniesieniu opłaty do 30.08.2019 r.), w ramach którego każdy Uczestnik ma zagwarantowane: udział w konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat potwierdzający uczestnictwo, przerwy kawowe, wstęp na Targi MAINTENANCE i Targi SYMAS® oraz katalog targowy.

 

Organizatorem Targów SYMAS® i MAINTENANCE jest Firma Targi w Krakowie.